Arbetsledare järnvägsunderhåll Gällivare i Gällivare Military Work

Publiceringsdatum: 11/1/2019

Summering

  • Anställningstyp:
    Heltidsanställd
  • Erfarenhet:
    Not Specified
  • Publiceringsdatum:
    11/1/2019

Jobbeskrivning

Militäry Work söker en arbetsledare med elinriktning som vill utveckla framtidens järnväg inom Norr- och Västerbotten.

Stå inte kvar på perrongen och vänta utan haka på tåget och ta spåret till framtiden nu.

Vem är du?

Vi söker dig som har en tjänstgöringsbakgrund i Försvarsmakten och som dessutom har erfarenhet från en ledande befattning. Du trivs med datorn som arbetsredskap och kan prioritera samt fatta beslut även när arbetsbelastningen är hög.

Som ledare är du ett föredöme som driver, engagerar och har förmågan att långsiktigt bygga självständiga team som vill och kan ta ansvar.

Du är van vid att planera, genomföra, följa upp och leverera enligt uppsatta mål och tidsramar. Vi ser att du är ambitiös och ansvarstagande då det är en förutsättning för att kunna leverera det vi lovar till våra kunder och uppdragsgivare. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig både i tal och skrift.

Du är flexibel med din fysiska arbetsplats eftersom resor, samt helg- och nattarbete kan förekomma. Du måste även ha möjlighet att arbeta på annan ort när verksamheten kräver det.

Arbetsuppgifter

På uppdrag av platschef ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbeten. Du ansvarar för att dina uppdrag utförs och följs upp enligt kontrakterade villkor. Du medverkar till att hitta nya lösningar som bidrar till förbättringar och säkerställer kvalitet, agerar affärsmässigt samt efterlever god affärsetik.

Arbetsledaren har en viktig del i att bygga en kultur med fokus på säkerhet och tillväxt där kundbemötande värderas högt. Som arbetsledare har du personal och budgetansvar.

Din roll innebär bland annat att:
- Säkerställa samsyn och enighet i din grupp gällande företagets visioner och mål.
- Leda, planera, fördela och följa upp arbetet i din grupp.
- Verka för en god arbetsmiljö.
- Arbeta med att utveckla medarbetare och arbetssätt.
- Arbeta resultatorienterat efter ställda budgetramar.

Krav

Tjänstgöringsbakgrund från Försvarsmakten ex GU, Gss/T eller Reservofficer.

Erfarenhet från en ledande befattning.

God datavana.

Fullgod fysiskt status. 

Meriterande

Erfarenhet av ban- och svetsteknik samt projektledning.

Genomfört utlandstjänst i ledande befattning.

Erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.

Uppdragsgivaren

En väl underhållen och modern järnväg utgör stommen i en effektiv och hållbar infrastruktur för transporter. Både människor och gods färdas enkelt mellan platser och upplevelsen är att avstånden minskar. Det är framtidens spår för samhället.

För oss på Infranord innebär framtidens spår att vi är ett modernt järnvägsföretag med en öppen och inkluderande kultur där kompetens och förmåga tas tillvara. Med gedigen erfarenhet och genom att använda bästa tillgängliga teknik kan vi erbjuda underhåll i världsklass och marknadsledande anläggningsarbeten. I samverkan med våra kunder och partners utvecklar vi framtidens spår.

"För mig som medarbetare innebär framtidens spår att jag i en trygg och säker arbetsmiljö får möjlighet att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Jag känner mig välkommen och får förutsättningar att göra ett bra arbete och att utvecklas som person. Infranord förstår att eget ansvar och balans i livet gör mig till en bättre medarbetare. Jag är stolt över att jobba för branschens mest attraktiva arbetsgivare."