Bolagslantmätare till verksamhetsstöd på Uppsala Vatten AB i Uppsala Randstad

Publiceringsdatum: 4/15/2021

Summering

 • Anställningstyp:
  Heltidsanställd
 • Ort:
  Uppsala
  Uppsala
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  4/15/2021

Jobbeskrivningarbetsbeskrivning.

Som Bolagslantmätare är du Uppsala Vatten och Avfall AB:s specialist och kunskapsbank i fastighetsrättsliga och lantmäterirelaterade frågor. Dina arbetsuppgifter kan vara operativa, med stövlarna på ute hos en markägare eller i ett projekt, eller administrativa – att utarbeta remissvar på utredningar eller att vidareutveckla den av styrelsen beslutade markstrategin tillsammans med vår affärsstrateg.

Tjänsten innebär kontakt med kollegor på olika avdelningar som arbetar med fastighetsrelaterade frågor och du är därför placerad på avdelningen för verksamhetsstöd, sektion kansli. Avdelningen för verksamhetsstöd samlar flera stödfunktioner: kansli, IT, HR, teknik och fastighet och vattenlaboratoriet. På sektion kansli arbetar även Uppsala Vattens bolagsjurist och biträdande bolagsjurist vilka du samarbetar med i rättsliga frågor. Tjänsten innebär också kontakter med enskilda berörda av ett ärende, eller kanske vid större möten med allmän information.

Då tjänsten är nyinrättad finns goda möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt.

Uppsala Vatten är ett av Uppsala kommun helägt kommunalt bolag verkar i en mycket expansiv del i Sverige – i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas. Där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av våra naturresurser och våra anläggningar.


ansvarsområde.

Verksamheten är omväxlande och tjänsten kommer innehålla olika uppdrag som tilldelas av chef. Följande är några huvuddrag. 

Du är bolagets fastighetsrättsliga expert i frågor om ledningsrätt, fastighetsbildning och planjuridiska frågor mm. Du värderar när det finns behov av externt stöd i någon sådan fråga, och arbetsleder då denna externa specialist. 

Du företräder bolaget, eller ger stöd till kollegor i ärenden kopplade till ledningsrätt, fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor. I projekt samarbetar du nära våra projektledare för att skapa markåtkomst och förhandla ersättningsfrågor. 

Du tar fram eller utvärderar externa förslag om avtal om ledningsrätt, servitutsavtal, arrendeavtal samt andra typer av nyttjanderättsavtal – liksom överenskommelser om ersättning för markintrång.

Du företräder bolaget mot lantmäterimyndigheter och vid förhandlingar som berör mark- och fastighetsrättsliga frågor. Du ger stöd och biträde till kollegor gällande exploateringsavtal och vid förstudier där markfrågor behöver beaktas.

Du säkerställer att en uppföljning sker av befintliga servitutsavtal och nyttjanderättsavtal, eller att etablera ett sakrättsligt skydd för ledningar där sådant saknas.

Du bidrar till kompetensutveckling av dina kollegor och utvecklar bolagets mallar och handläggarstöd för rutinartade överenskommelser.


kvalifikationer.

Vi tror att du har avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom juridik med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik. Utbildning som kan anses likvärdig är samhällsbyggnad med samma inriktning, eller lantmäteri.

Du har ingående kunskap om jordabalkens tvingande regler och formkrav för markupplåtelser och kunskap om lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen samt om expropriations- och plan- och bygglage.

Dokumenterad flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med markupplåtelser av olika slag, både frivilliga nyttjanderätter och tvångsvisa intrång samt lantmäterifrågor är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av att förhandla exempelvis vid diskussion kring ersättningar och olika typ av intrång.

Vi ser det som det som meriterande om du har arbetat på motsvarande nivå i en politiskt styrd organisation eller offentligt ägt aktiebolag. Meriterande är också om du har erfarenhet av kommunalrätt, upphandlingsjuridik och offentlighets- och sekretesslagen.

Du måste även ha goda kunskaper i och använder de vanligaste Office produkterna vant. Att du ledigt nyttjar digitala verktyg för att kommunicera med dina kontaktytor ser vi som en självklarhet. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, därför behöver du kunna du behärska det svenska språket obehindrat i både tal och skrift. Du har även goda kunskaper i engelska.
Som person är du självgående och har förmåga att upprätthålla en god struktur i ditt arbete samt har förmåga att behålla lugnet i krävande situationer. Du har god pedagogisk förmåga och är skicklig på att kommunicera juridiska ställningstaganden till chefer och medarbetare inom andra yrkeskategorier. 

Du ser positivt på möjligheten att bygga upp kontakter med motsvarande funktion på andra kommuner och kommunala bolag.

Körkort behörighet B är ett krav då vi har verksamhet på olika platser i kommunen. Din ordinarie utgångspunkt är dock huvudkontoret i Uppsala Business Park (Virdings allé). Du arbetar under rådande pandemi hemifrån med undantag för arbetsuppgifter som inte kan utföras på distans.


ansökan.

Ort: Uppsala.

Omfattning: Heltid, tjänsten övergår till en tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning. Beredskapstjänst eller arbete utanför kontorstid kan förekomma då verksamheten är samhällsviktig och verksamheten pågår dygnet runt. 

Sista ansökningsdag: 2021-05-09
För information: I denna rekrytering samarbetar Uppsala Vatten & Avfall med Randstad rekrytering. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Summer Lovlinger, summer.lovlinger@randstad.se

Övriga upplysningar: Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Urvalstester kan förekomma, fördjupad bakgrundskontroll kommer genomföras som ett led i säkerhetsprövningen. Rekryteringsprocessen för befattningar i säkerhetsklass tar något längre tid än normalt. Detta då det ingår fler kontrollmoment.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Vad erbjuder Uppsala Vatten & Avfall dig?
En varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del i teamet. Vi uppmuntrar till dina egna idéer, eftersom vi ständigt vill bli bättre och värnar om att jobba utifrån en hög integritet. Det är såklart också viktigt att du trivs hos oss och att du har kul på jobbet!

Du får vara med och forma morgondagens Uppsala! Att jobba hos Uppsala Vatten och Avfall AB innebär att vara i en framtidsbransch och att vara delaktig i att utveckla och säkerställa de mest grundläggande och absolut nödvändiga funktionerna i ett hållbart Uppsala.