Processtekniker för nationellt arbete i Stockholm Military Work

Publiceringsdatum: 9/3/2020

Summering

 • Anställningstyp:
  Heltidsanställd
 • Erfarenhet:
  Not Specified
 • Publiceringsdatum:
  9/3/2020

Jobbeskrivning

Vem är du?

Du har tjänstgöringsbakgrund som soldat/gruppchef/specialistofficer i svenska Försvarsmakten och trivs i rollen som utförare. Att ta initiativ och vara lojal mot ställd uppgift är något du anser vara viktigt och du strävar efter att bli lite bättre varje dag. Tjänsten passar dig som är deltidstjänstgörande inom Försvarsmakten och/eller som har en gedigen bakgrund i Försvarsmakten och vill satsa långsiktigt på ett civilt arbete där dina soldategenskaper kommer väl till pass.

Vad är uppgiften?

Inriktningen med just den här tjänsten kommer vara snabbt stegrande i utmaningar, ansvar och arbetsuppgifter i syfte att snabbare lära dig att blanda betong helt på egen hand. Därför krävs det att du har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och har rätt inställning och attityd till uppgiften.
Military Work kommer under hösten 2020 att sätta bygga ett nationellt team av prcoesstekniker som kommer att jobba med att blanda betong på våra kunders supermobila betongfabriker runt om i landet. Blandningsprocessen sker med hjälp av datoriserad övervakning. Det innebär att man till största del kommer att arbeta bakom dataskärmar i ett kontrollrum där man som processtekniker styr och övervakar tillverkningen. Andra delar av jobbet innebär provtagning av redan tillverkad betong och att köra hjullastare.


Arbetsplatserna kommer att variera och vara beroende av vart i landet våra kunder har behov just för tillfället. Det innebär att du som söker måste vara beredd att huvuddelen av tiden arbeta på annan ort än hemorten. Logistiken kring resor och boenden ordnar Military Work. Vi ser också till att du får ett schema som innebär att du jobbar intensivt i perioder, men där du också är ledig i perioder. Ett exempel skulle kunna vara: jobba en vecka för att därefter vara ledig en vecka.


För att uppnå de färdigheter som krävs för att tillsammans med en kollega kunna arbeta självständigt och utan arbetsledning kommer tjänsten att byggas upp i tre steg.


Steg 1 innebär att du placeras på upplärning på en redan befintlig fabrik i anslutning till där du bor. Där får du lära dig grunderna i betongen egenskaper, hur man blandar och hur man kör hjullastare.

Steg 2 innebär att du går kursen Betong, Klass 2. När den är genomförd har du tillstånd att blanda på egen hand utan övervakning. Military Work bekostar utbildningen och du kommer att ha lön under samtliga steg.

Steg 3 innebär att du tillsammans med en kollega påbörjar tjänstgöring på en supermobil fabrik någonstans i Sverige. Ett exempel på en plats där supermobila fabriker används är vid byggande av vindkraftparker där den närmsta "normala" fabriken ligger för långt bort för att effektivt kunna frakta betongen.


Har du redan genomfört Betong, Klass 2 så finns stora möjligheter att hoppa över utbildningsstegen och börja jobba nationellt relativt omgående

Historik

Military Work har sedan tidigare ett antal konsulter hos uppdragsgivaren. Personalen som efterfrågats ser det som naturligt att vara på rätt tid, på rätt plats, med rätt utrustning och att göra sitt bästa varje dag. Uppdragsgivaren är mycket positivt inställd till personer med militär bakgrund och väljer Military Work av just den anledningen.


Krav

 • Bakgrund från svenska Försvarsmakten
 • B-körkort

Meriterande

 • Förarbevis hjullastare
 • Betong Klass 2